การชำระค่าบริการ
การชำระค่าบริการ ของทาง ยูไนเต็ดเอสเอ็มอี สามารถชำระผ่านธนาคารได้ 5 ธนาคาร โดยมี รายละเอียดดังนี้

ท่านที่ต้องการชำระค่าบริการ โดย การฝากเงินเข้าในบัญชีธนาคาร หรือโอนผ่านตู้เอทีเอ็ม โดยท่านสามารถ ฝากเข้าบัญชีออมทรัพย์ ของธนาคารดังต่อไปนี้


ธนาคารกรุงไทย
บัญชีเลขที่ 065-1-79213-4
ชื่อบัญชี อินเตอร์ยูไนเต็ด คอมเมอเชียล
สาขาสะพานใหม่ ดอนเมือง
 


ธนาคารไทยพาณิชย์
บัญชีเลขที่ 081-2-74071-5
ชื่อบัญชี นายจุฬพัฒน์ เหมือดตะคุ
สาขาสะพานใหม่ ดอนเมือง

 


ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
บัญชีเลขที่ 067-1-48067-5
ชื่อบัญชี นายจุฬพัฒน์ เหมือดตะคุ
สาขาสะพานใหม่ ดอนเมือง


ธนาคารกสิกรไทย
บัญชีเลขที่ 022-2-48061-4
ชื่อบัญชี นายภูมิรพี เหมือดตะคุ
สาขาสะพานใหม่ ดอนเมือง
 


ธนาคารกรุงเทพ
บัญชีเลขที่ 134-5-91770-0
ชื่อบัญชี นายจุฬพัฒน์ เหมือดตะคุ
สาขาสะพานใหม่ ดอนเมือง

 


ธนาคารทหารไทย
บัญชีเลขที่ 069-2-63606-1
ชื่อบัญชี นายจุฬพัฒน์ เหมือดตะคุ
สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สำหรับท่านที่ต้องการชำระค่าบริการ โดย ผ่านบริการ พร้อมเพย์ โดยท่านสามารถ SCAN QR CODE ด้านล่างนี้ หรือ โอนผ่านเบอร์โทรศัพท์ หมายเลข 0956359649

PromptPay
การแจ้งชำระค่าบริการ

การแจ้งการชำระค่าบริการต่างๆ ของทาง ยูไนเต็ดเอสเอ็มอี ท่านสามารถแจ้งชำระโดยมี รายละเอียดดังนี้

1. ส่งหลักฐานการชำระเงิน พร้อมแจ้ง ชื่อโดเมน วันและเวลาที่ชำระเงินมาที่ info@unitedsme.com
2. ติดต่อ 095-6359649 เพื่อแจ้งชำระเงินกับเจ้าหน้าที่ ตั้งแต่เวลา 11:00-21:00น ทุกวัน