ค้นหาชื่อโดเมน

โปรดใส่ชื่อโดเมนที่ท่านต้องการค้นหา เช่น yourdomain.com จากนั้นกด CHECK

บริการเว็บโฮสติ้ง เริ่มต้น 900 บาท/ปี

การตรวจสอบและการตั้งชื่อโดเมนก่อนการจดทะเบียน :
ตั้งชื่อโดเมนโดย ใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษ a-z หรือ ตัวเลข 0-9 ความยาวไม่เกิน 64 ตัวอักษร และ ไม่จำเป็นต้องใส่ www. ในการตรวจสอบชื่อ ตัวอย่าง การใส่ชื่อโดเมนเพื่อตรวจสอบ เช่น unitedsme

*** ต้องการเอกสารเพิ่มเติม: ทะเบียนบริษัท (ท.ค.0401) หรือ ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)
**** ต้องการเอกสารเพิ่มเติม: สำหรับองค์กร ใช้เอกสารการจัดตั้งองค์กร ที่ออกโดยทางราชการ และ สำหรับบุคคลทั่วไป ใช้บัตรประชาชน หรือใบขับขี่

เอกสารทั้งหมดต้องมีลายเซ็นต์ของ Administrative Contact กำกับมาบนเอกสาร
ส่งเอกสารทาง เมล์ info[at]unitedsme.com

การย้ายโดเมน สำหรับท่านที่มีโดเมนอยู่แล้ว :
สำหรับท่านที่มีโดเมนเป็นอยู่แล้ว ต้องการที่จะย้ายโดเมนของท่าน เพื่อมาใช้บริการของ ยูไนเต็ด เอสเอ็มอี ท่านสามารถทำได้โดย ตรวจสอบคุณสมบัติโดเมนที่สามารถทำการย้ายได้ ดังต่อไปนี้

1. ท่านสามารถแก้ไขข้อมูลต่างๆ ของโดเมน ของท่านเองได้ เช่น Administrator เป็นต้น
2. ชื่อโดเมนของท่าน จะต้อง ผ่านการจดทะเบียนมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 60 วัน
3. ชื่อโดเมนของท่าน จะต้อง ไม่ถูก Lock
4. ชื่อโดเมนของท่าน จะต้อง มีอายุการใช้งานก่อนหมดอายุ อย่างน้อย 15-30 วันขึ้นไป
5. มีรหัส AuthCode หรือ Domain Secret

ข้อควรรู้เกี่ยวกับการย้ายชื่อโดเมน
– การย้ายโดเมน โดยปกติทาง ยูไนเต็ด เอสเอ็มอี จะใช้เวลาในการย้ายประมาณ 5-10 วัน จึงจะเสร็จสมบรูณ์
– ระหว่างการย้ายโดเมน ท่านยังคงสามารถที่จะเรียกโดเมนของท่านได้ตามปกติ
– เมื่อการย้ายโดเมนเสร็จสมบรูณ์ ท่านจะได้ระยะเวลาเพิ่มขึ้นต่อจากวันหมดอายุเดิมของท่าน 1 ปี

ถ้าท่านต้องการสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
E-Mail : info[at]unitedsme.com
Tel : 095-6359649